صادرات ۵۰۰هزار تن سیمان از مرز سرخس

مدیرکل راه آهن خراسان گفت: سهم صادرات ریلی مرز سرخس از مجموع صادرات ریلی کشور حدود ۸۵ درصد است که عمده افزایش سهم این مرز به خاطر افزایش صادرات سیمان به کشورهای آسیای مرکزی است. وی ادامه داد: اخیرا وضع تعرفه بر سیمان وارداتی از سوی ترکمنستان موجب کاهش صادرات این کالا از طریق راه آهن به این کشور شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات