وضعیت رعایت حقوق شهروندی و سلامت اداری در شرکت آب منطقه ای...

وضعیت رعایت حقوق شهروندی و سلامت اداری در شرکت آب منطقه ای...

بیست و سومین کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونین، مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای یزد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در این جلسه ضمن ارائه گزارش بازرسی های انجام شده از حوزه ستادی، ادارات شهرستان و دفاتر پیشخوان طرف قرارداد شرکت در شش ماه اول سال جاری، تصمیمات لازم در خصوص موارد مطروحه اتخاذ گردید.

شایان ذکر است بازرسی های صورت گرفته در راستای ارتقاء سلامت اداری، رصد مستمر اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی، نظارت در خصوص تکریم ارباب رجوع و نیز نظارت بر عملکرد دستگاه، مطابق اهداف تعیین شده بوده است.

در ادامه این نشست گزارش روند «ارزیابی میزان رعایت حقوق شهروندی و سنجش سلامت اداری» براساس نظر سنجی صورت گرفته از متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل نشان داد وضعیت رعایت حقوق شهروندی و سلامت اداری در شرکت آب منطقه ای یزد در سطح مطلوبی قرار دارد.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات