آماده‌سازی فرودگاه سراوان برای برقراری پروازهای مسافری

آماده‌سازی فرودگاه سراوان برای برقراری پروازهای مسافری

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، این جلسه پیرو ماموریت ابلاغ شده از طرف رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت به مسعود خواست خدایی، مبنی بر پیگیری و انجام اقدامات برای برقراری پرواز در فرودگاه سراوان با راهبری دفتر مقررات فرودگاهی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با حضور خواست خدایی، رییس فرودگاه سراوان و نمایندگان مرتبط در اداره های کل ستادی برگزار شد. در این جلسه مباحث و تکالیف مترتب مطابق با شرح وظایف، دستورالعمل های جاری شرکت و سازمان هواپیمایی کشوری بررسی شد و ادارات کل ستادی مرتبط موظف شدند بررسی دستور العمل ها، سطوح و ابنیه و تجهیزات و همچنین تامین نیروی انسانی را برای انجام پرواز ایمن و مورد رضایت مسافران انجام دهند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات