بازدید مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان و هیئت همراه از...

بازدید مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان و هیئت همراه از...

بازدید مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان و هیئت همراه از نمایشگاه صنعت برق کشور

بازدید مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان و هیئت همراه از نمایشگاه صنعت برق کشور

بازدید مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان و هیئت همراه از نمایشگاه صنعت برق کشور

بازدید مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان و هیئت همراه از نمایشگاه صنعت برق کشور

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان یک شرکت در شهر گرگان می باشد

   نظرات