رئیس سازمان نظام مهندسی گلستان مطرح کرد؛ ترویج مقررات ملی ساختمان در بین کودکان

رئیس سازمان مظام مهندسی ساختمان استان گلستان ادامه داد: یکی از مهمترین وظیفه سازمان، اجرای کامل مقررات ملی ساختمان است که با انجام این کار شهرها و محیط شهری برای کودکان خسته کننده نخواهد بود. وی ادامه داد: اگر کودکان زندگی خود را منطبق با افکار بزرگترها و برنامه ریزی‌های آنان سپری کنند در آینده باعث خواهد شد، جامعه‌ای با کمترین خلاقیت، اعتماد به نفس و پویایی را داشته باشیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات