تشريح كاركردهاي پدافند غيرعامل شهري توسط مديركل راه و شهرسازي استان ايلام در همايش عمومي پدافند غير ...

تشريح كاركردهاي پدافند غيرعامل شهري توسط مديركل راه و شهرسازي استان ايلام در همايش عمومي پدافند غير ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات