آیین کلنگ زنی یکی دیگر از پروژه های اقدام ملی در زنجان

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهر سازی استان زنجان امروز با حضوردکتر حسینعلی امیری  معاون پارلمانی رئیس جمهور ، استاندار زنجان ومدیرکل راه و شهر سازی استان و دیگر مسئولین استانی  کلنگ 160 واحد مسکونی از طرح اقدام ملی با مشارکت شرکت تعاونی اداره کل ورزش و جوانان استان واداره کل راه و شهرسازی در زمینی به مساحت 8130 متر مربع وارزش ریالی 800میلیارد ریال در پروژه مادر وکود ک استان به زمین زده شد.