٩۶ دستگاه اتوبوس جهت ارائه خدمات رایگان برای رزمایش الی بیت المقدس بسيج اختصاص یافت

٩۶ دستگاه اتوبوس جهت ارائه خدمات رایگان برای رزمایش الی بیت المقدس بسيج اختصاص یافت

٩۶ دستگاه اتوبوس جهت ارائه خدمات رایگان برای رزمایش الی بیت المقدس بسيج  اختصاص یافت.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛   ٩۶ دستگاه اتوبوس جهت ارائه خدمات رایگان  برای رزمایش (الی بیت المقدس بسيج) توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ارومیه اختصاص یافت.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات