ایجاد 87 ایستگاه تخلیه بار با بیشترین پراکندگی درنقاط پر تردد

ایجاد 87 ایستگاه تخلیه بار با بیشترین پراکندگی درنقاط پر تردد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات