بازدید جمعی از مدیران شهری استان آذربایجان غربی از پروژه شهرداری ...

بازدید جمعی از مدیران شهری استان آذربایجان غربی از پروژه شهرداری ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات