انتخابات دومین سال هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برگزار شد

انتخابات دومین سال هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برگزار شد

انتخابات دومین سال هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برگزار شد

انتخابات دومین سال هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل باحضور اعضای هیات مدیره، بازرسان و مدیر حراست اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار و میرمحمدسیدهاشمی بعنوان رییس سازمان انتخاب شد.

روز شنبه یازدهم آبان 1398 در جلسه هیات مدیره سازمان، انتخابات دومین سال هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برگزار و میرمحمدسیدهاشمی به عنوان رییس، جعفر لطفی بعنوان نایب رئیس اول، مهدی خانمحمدیان مقدم بعنوان نایب رئیس دوم و طاهر کیافر بعنوان دبیر هیات مدیره انتخاب گردیدند.

همچنین در این جلسه به پیشنهاد هیات رییسه جدید سازمان، فرید صالحی عالی بعنوان خزانه دار سازمان پیشنهاد گردید که مورد تصویب اعضای هیات مدیره سازمان قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یک انجمن در شهر اردبیل می باشد

   نظرات