پوست‌اندازی مسکن اجتماعی

اما نتایج این مطالعه نشان می‌دهد مسکن اجتماعی در این کشورها نه تنها یک مدل منسوخ شده نیست؛ بلکه سیاست‌های مسکن اجتماعی متناسب با درس گرفتن از گذشته و شرایط جدید بازار مسکن جهان، به‌روز‌رسانی شده است. این مطالعات نشان می‌دهد مدل جدید تامین مسکن در فرانسه، براساس یک این کشور به مدل «تامین مسکن تا ۲۰۲۵» مشهور شده، یک سازوکار برد-برد و عملیاتی برای دو سمت عرضه و تقاضا در بازار مسکن با رویکرد مسکن حمایتی را تعریف و اجرایی کرده است. آن‌طور که بررسی‌ها مشخص کرده در مدل کلاسیک مسکن اجتماعی فرانسه، واحدهای مسکونی ساخته شده در این قالب، فقط به شکل اجاره‌ای به متقاضیان کم واگذار می‌شد و ساخت این واحدهای مسکونی کاملا به وام ساخت بلندمدت بانک‌های دولتی وابسته بود اما در مدل جدید تامین مسکن حمایتی کشور فرانسه، واحدهای مسکونی ساخته شده الزاما یک مسکن اجاره‌ای نیستند بلکه قابلیت پیش‌فروش (اجاره به شرط تملیک) را ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات