چگونگی نصب کنتور هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری

جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی با حضور مهندس رشیدی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در دفتر مدیریت عامل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، روز شنبه یازدهم آبانماه جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی با حضور مهندس رشیدی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، مهندس عربپور معاون حفاظت و بهره برداری، مهندس کرمی مجری طرح و تعدادی از مدیران و کارشناسان حوزه ستادی در محل دفتر مدیریت عامل برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص چگونگی نصب کنتور هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری و عملکرد و اجرای بهینه سایر پروژه های طرح، بحث و گفتگو شد.

تأکید بر نصب کنتورها مطابق برنامه عملیاتی از جمله مباحث این جلسه بود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات