در سال آبی جدید شاهد افزایش 235 درصدی بارندگی ها نسبت به سال قبل...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان ،مهندس عزیز مصطفوی ،رئیس گروه آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای زنجان در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای مرکز زنجان گفت:از اول مهرماه با شروع سال آبی جدید 60 میلی متر بارندگی داشته ایم که نسبت به سال آبی گذشته افزایش 235درصدی بارندگی را شاهد هستیم.

وی گفت: بارندگی ها درایستگاههای مختلف بارانسنجی توسط ماموران قرائت اشل اندازگیری می شود و بر اساس آخرین اطلاعات ، بیشترین بارندگی در ایستگاه قره کهریز شهرستان خدابنده  و کمترین آن در ایستگاه مشمپا اتفاق افتاده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات