مدیریت آبرسانی به رغم کاهش حدود ۲۵ درصدی منابع آبی

مدیریت آبرسانی به رغم کاهش حدود ۲۵ درصدی منابع آبی

آب آشامیدنی جزء سرمایه ها و زیرساخت های کلیدی هر کشوری است دسترسی به آب آشامیدنی سالم، یکی از نیازهای حیاتی جوامع است. بخشی از مدیریت آبرسانی، تامین امنیت آبرسانی و شبکه توزیع آب است . چرا که  آب از اصلی ترین نیاز بشر برای بقای است و در جوامع شهری کنونی که بیشتر آب شرب از منابع سدها تامین و به وسیله شبکه های آبرسانی انتقال می یابد، بایستی تدابیری برای حفاظت از آنها از جمله جانمایی درست، پوشش مناسب، سیستم های اعلام خبر آنی و سایر اقدامات انجام پذیرد این درحالیست که ایمنی و امنیت از ابتدائی ترین اصول جهت دستیابی به استانداردهای مطلوب برای آسایش و رفاه مردم است در این میان پدافند غیر عامل یکی از شاخه های مدیریت بحران است که بیشترین تاکید آن بر مدیریت پیش از بحران می باشد.
با توجه به اهمیت نگهداری وتامین امنیت   تاسیسات آبرسانی، که به عنوان مراکز استراتژیک محسوب می شود گفتگویی با  مهندس هاشم امینی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان پیرامون ایجاد یک سیستم ایمن و مناسب جهت پیشگیری ، شناسایی به موقع و به تأخیر انداختن تهدیدات، بمنظور حفاظت از منابع آب و شبکه توزیع آب صورت گرفت.

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در رابطه با مقابله با تهدیدات احتمالی در راستای پدافند غیرعامل چه برنامه هایی در دستور کار قرار داده است؟
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان بعنوان رئیس کار گروه آب پدافند غیرعامل آب استان شامل آب وفاضلاب (شهری وروستایی) ،آب منطقه ای، محیط زیست وبهداشت محیط میباشد این کارگروه  با تشکیل جلسات  متعدد بر اساس وظایف به منظور کاهش آسیب پذیری وحفاظت از تأسیسات وزیر ساختهای آبی در راستای اهداف پدافند غیر عامل و وابستگیهای مرتبط مأموریتها اقداماتی را در دستور کار قرار دهد.این در حالیست که در بند ۱۱ ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور آمده است که باید اصول پدافند غیر عامل در طراحی و اجرای طرح های حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز در تاسیسات زیربنایی و ساختمان های حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور رعایت شود، همچنین آموزش عمومی مردم، توسط دستگاه های اجرایی این قانون، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح طبیعی، باید مد نظر قرار گیرد.


با توجه به این که، سیستم های تامین آب از جمله نقاط آسیب پذیر در مقابل تهدیدات هستند برای حفاظت از منابع آبی چه تدابیری را مد نظر قرار دادید؟
اجرای اقدامات حفاظت سایبری در شرکت  و واحدهای تابعه، تشکیل کمیته پدافند سایبری و تشکیل جلسات مستمر جهت اجرای مصوبات، پیگیری جهت بومی سازی نرم افزارها، پیگیری جهت امن سازی شبکه و استفاده از فایر وال ها، تهیه و بکارگیری تجهیزات مختلف  برای  مدیریت شرایط بحران مد نظر قرار دادیم . که در نهایت ورزیدگی سازمانی و نیروی انسانی در ارائه خدمات در شرایط غیر عادی و حضور موفق در مدیریت بحران زلزله و سیل و.....در سایر استان ها و خشکسالی در استان اصفهان،مدیریت آبرسانی به مردم علی رغم کاهش حدود ۲۵درصدی منابع آب در اختیار نسبت به سالهای قبل ،هماهنگی بسیار خوب در استان وشهرستان ها با دستگاههای فرا سازمان برای مدیریت بحران ها ،هماهنگی بسیار خوب مؤثر در به کارگیری ظرفیتهای ستادی وسایر استان ها در شرایط بحران ،جانشین تهران در شرایط بحران ،کسب عنوان برتر در بین شرکت های آب و فاضلاب کشور،کسب عنوان برتر در بین شرکت ها در استان ،ارزیابی ونظارت بر مانورهای تمرینی آموزشی صنعت آب وبرق در کل کشور،ارزیابی نظارت وتهیه گزارش درس آموخته از سیل خوزستان با مأموریت از طرف وزارت نیرو وراه اندازی اکیپ غواصی بمنظور مأموریتهای تأسیسات زیر آبی صنعت آب وبرق در استان و استانهای مرکزی جنوب کشور بوده است.


پدافند غیر عامل یکی از شاخه های مدیریت بحران است که بیشترین تاکید آن بر مدیریت پیش از بحران است  بنابراین در هنگام وقوع حوادث ناگهانی ، بحران پیش آمده را چگونه مدیریت می کنید؟
برای مقابله با حوادث مختلف احتمالی در رابطه با آب دستورالعمل های ویژه تنظیم  نمودیم بعنوان مثال ایجاد  دفتر پدافند غیر عامل  و مدیریت بحران زیر  نظر  مدیرعامل و تخصیص  امکانات و نیروی انسانی  لازم، ایجاد نمایندگی دفتر  مذکور در واحدهای تابعه  شهرستانی، تشکیل کمیته وزیر کمیته های تخصصی پدافند غیر عامل  برای  هدایت  و نظارت ستادی بر فعالیت ها و همچنین مدیریت وقایع احتمالی با فرماندهی مدیرعامل  و اعضای ستادی، درج فعالیت های پدافند غیر عامل در بودجه های سالانه واحدها ، تهیه و اجرای شاخص های  ارزیابی و نظارت بر عملکرد و ارزیابی ، واحدهای تابعه می باشد.


در ارتباط با  مطالعات پدافند غیر عامل در طرح ها و تاسیسات شرکت آبفا استان اصفهان  چه تدابیری اتخاذ کرده اید؟
استفاده از الگوها و مصالح و طرح‌های مقاوم و تاب آوری، ایجاد ظرفیت‌های جایگزین در ارائه  خدمات ، تهیه و بکارگیری ظرفیت‌های جایگزین زیر ساختاری،  تهیه و بکارگیری سامانه های ایمن گندزدایی ، تهیه و بکارگیری سامانه های ایمن گندزدایی ،  تجهیزکانکس مدیریت بحران-جرثقیل و خاور بحران- تریلر- نیروهای واکنش سریع، تجهیز اتاق و انبار های بحران شامل تانکر ثابت و سیار، دیزل ژنراتور، نیروی انسانی، کامپیوتر، سامانه اطلاع رسانی، خاورهای بحران و ماشین های آلات، آزمایشگاه سیار و آزمایشگاه جایگزین، اصلاح  خطوط ، شیرخانه  ها و هوشمند سازی شبکه های  آبرسانی تله متری- پایش فشار- هوشمند سازی تنظیم فشار از جمله اقداماتی بوده که در راستای اجرای پدافند غیر عامل در شرکت آبفا استان اصفهان اعمال گردیده است.


با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از ۴ میلیون نفر تنها از طریق یک سامانه آبرسانی آب شرب تامین می شود برای اطمینان خاطر در ارتقای ضریب ایمنی تامین آب شرب شهرهای حوزه آبریز زاینده رود چه تمهیداتی اتخاذ نموده اید؟
مطالعه واجرای برنامه آبرسانی اضطراری در آبرسانی اصفهان بزرگ و تعمیم آن به شهرستانها ، تهیه دستورالعمل حمل و توزیع آب تانکری و تعامل جهت استفاده از بخش خصوصی و نیروهای مسلح و استانهای معین ، استفاده ازظرفیت های بومی برای مدیریت بحران(نایین،اردستان،......) در شرایط بحران و اکثر مناطق دیگر ، تهیه برنامه ی عملیاتی اقدام در شرایط اضطراری ، از جمله برخی از راهکارهای مقابله با وقوع بحران احتمالی در تنها تصفیه خانه آب اصفهان می باشد. البته این اقدامات درشرایط اضطراری وبحرانی است منتهی تنها اقدام اساسیو موثر اجرای سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ است که در حال انجام می باشد و امید می رودبا اتمام این طرح مهم آبرسانی مشکلات تامین آب شرب ۵۶ شهر و ۳۰۰ روستای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ مرتفع شود.


ارتقای تاب آوری یکی از اهداف اجرای پدافندغیرعامل درشرکتها، سازمانها و نهادها می باشد آیا در این زمینه شرکت آبفا اصفهان به دستاوردهایی هم رسیده است؟
با توجه به این که نقش نیروی انسانی در اجرای اقدامات پدافند غیرعامل بمنظور تاب آوری  شرکتها در مقابل وقوع حوادث و بحرانها از اهمیت بسزایی برخوردار است  بنابراین به لحاظ افزایش ظرفیتهای سازمانی و برون سازمانی و ارتقاء توانمندی های شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اقداماتی همانند ، برنامه ریزی آموزشی نیروی انسانی  در دستور کار قرار گرفت  که در این راستا آموزش مدیران ، کارشناسان و کارکنان عملیاتی در سه سطح عمومی ، تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفته اند همچنین ۹ دوره   برنامه آموزشی برای پرسنل بر مبنای نظام آموزشی وزارت نیرو تعیین وتا کنون ۱۷۶۵۰ نفر ساعت  دوره ی آموزشی برای ۵۷۸ نفرنیروی انسانی اجرا شده است. همچنین با توجه به ارتباط منسجم و مستمر شرکت با مردم و طبقات مختلف  جامعه دستورالعمل هایی از قبیل ، انجام برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی در قالب های مختلف، اطلاع رسانی صادقانه در شرایط اضطراری،استفاده از  سمن ها در توسعه فعالیتهای آموزشی، تشویق و ترغیب بخش خصوصی برای ایفای نقش در ارائه  خدمات و مدیریت شرایط اضطراری،استفاده از وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی، ارتباط مؤثر با کانونهای اثرگذار هدایت اجتماعی،برنامه های بازدید و آموزش چهره به چهره وآموزش برای رفتار مناسب در شرایط اجتماعی بوده است.


آیا در مورد اجرای بهتر و دقیقتر مباحث پدافند غیرعامل از سوی شرکت آبفا استان اصفهان  تحقیق و پژوهشی هم در دستور کارقرار گرفته است؟
۱۵ مورد تحقیق و پژوهش  در راستای موضوع پدافند غیر عامل در شرکت آبفا استان اصفهان انجام گرفت که در این زمینه می توان به امکان سنجی روش های افزایش تولید بیو گاز در تصفیه های فاضلاب به روش لجن فعال ،افزایش زیست تجزیه پذیری و کاهش حجم لجن بیولوژیکی استفاده از تصفیه متوالی اولتراسونیک و نانوفتوکالیست Tio2،  تحلیل و بررسی الگوی مصرف آب شهری با تاکید برمدیریت بحران آب ،ارزیابی راندمان تصفیه فاضلاب خانگی به وسیله سیستم ورمی فیلتر در مقیاس پایلوت ،ارزیابی و مدل سازی کیفی تالاب های مصنوعی هیبریدی به منظور تصفیه پساب شهری، تهیه سامانه جامع تحقیقات صنعت آب و فاضلاب کشور ،کنترل و افزایش بهره وری واحد تزریق منعقد کننده در تصفیه خانه آب شرب اصفهان براساس سامانه های حسگر جریان باروساخت و آماده سازی واحد عملیاتی تحقیق و توسعه شرکت آبفا استان اصفهان اشاره کرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات