راهکار بی‌اثر کردن تحریم‌های بخش عمرانی/ توانمندسازی صنایع داخلی الزامی است

دولت آمریکا در ادامه رویکرد تحریمی خود به تازگی تحریم‌هایی را بر بخش عمرانی ایران اعمال کرده است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات