هشدار فرونشست زمین در اصفهان

هشدار فرونشست زمین در اصفهان

این آثار علاوه بر شکاف‌های سطح زمین، که گاه موجب فروریزش‌های شهری شده و خطر بالقوه‌ای برای ایمنی شهری است، ترک‌خوردگی ساختمان‌های شهری را نیز در بر داشته است که بسیار ضرورت دارد تمهیدات ویژه‌ای در سطح فرا سازمانی اتخاذ شود. حفر چاه‌های آب، کف‌شکنی‌های مستمر به تناسب افت آب چاه‌ها، چاه‌های غیرمجاز فراوان در محدوده استان و اطراف شهر اصفهان، هم‌اکنون این شهر زیبا و تاریخی را با زلزله خاموش و تدریجی فرونشست زمین مواجه ساخته است. این آسیب خزنده به زیر ساخت‌ها و ابنیه‌ها و ساختمان‌ها، بسیار جای نگرانی دارد و مهم است در نظر باشد که محدوده وسیعی از شهر اصفهان را بافت فرسوده و ناپایدار تشکیل می‌دهد. عامل عمده‌ای دیگر در افزایش نرخ فرونشست زمین در اصفهان، قطع مستمر ورود آب رودخانه زاینده رود به محدود شهر اصفهان و اراضی اطراف و تغذیه کم آبخوان‌های منطقه است، این اقدام، که معنی واقعی دستکاری در نظام تعادل‌بخش ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات