برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

دومین دوره انتخابات هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان برگزار گردید و مهندس عسکری بار دیگر به ریاست سازمان برگزیده شد.
عصر روز شنبه  یازدهم آبان در جلسه هیات مدیره سازمان ، انتخابات هیات رئیسه برگزار و مهندس غلامحسین عسکری مجددا به عنوان رئیس، دکتر جلیل عمادی نایب رئیس اول، مهندس علی محجوب نایب رئیس دوم و مهندس سعید رحیمی به عنوان دبیر ابقاء گردیدند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات