اجرای عملیات های مناسب سازی معابر ورودی بوستان کوهسنگی

اجرای عملیات های مناسب سازی معابر ورودی بوستان کوهسنگی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات