جابه جایی یک میلیون و467 مسافر هزار در دهه پایانی صفر از طریق پایانه ...

جابه جایی یک میلیون و467 مسافر هزار در دهه پایانی صفر از طریق پایانه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات