امضای تفاهم نامه شهرداری با اداره کل محیط زیست در راستای ساماندهی کشف ...

امضای تفاهم نامه شهرداری با اداره کل محیط زیست در راستای ساماندهی کشف ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات