اولین جلسه کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ساری به ریاست اسفندیار عشوری تشکیل جلسه داد.

اولین جلسه کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ساری به ریاست اسفندیار عشوری تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ساری در این جلسه که نقیبی،زلیکانی،آقامیری و مدینه اعضای کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری حضور داشتند پیرامون ساز و کار توسعه سرمایه گذاری در جهت پیشبرد فعالیت های عمرانی و خدماتی شهرداری بحث و تبادل نظر شد و عشوری بر لزوم تعیین مشوق ها از سوی شهرداری به منظور جذب سرمایه گذار تاکید کرد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات