کاهش چشمگیر خسارت سیل با اقدامات امور منابع آب تربت جام

اقدامات امور منابع آب تربت جام باعث کاهش چشمگیر خسارات سیل اخیر شهرستان شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مدیر امور آب تربت جام با اعلام این خبر گفت: لایروبی و بازگشایی رودخانه ها و بندها یکی از عوامل مهم در جلوگیری از  وقوع سیل است به همین منظور  این اداره با انجام بیش از  ۱۰۰ عملیات در ۶ ماهه اول سال در تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد،  ۲۶ کیلومتر از رودخانه ها و مسیل ها را لایروبی و  و رفع تصرف کرد .

" یوسف اختری" با بیان اینکه  ۱۹ کیلومتر بازگشایی از مسیل ها و رفع تصرف رودخانه ای اعم از بند خاکی، ساخت و سازهای غیرمجاز، تصرف سطحی و خاکریزهای انحرافی بود افزود: در همین راستا ۷ کیلومتر لایروبی مسیل ها  و ۱ کیلومتر هم احداث دایک حفاظتی در دو مسیل انجام گرفت .

وی با اشاره به سیل چند روز اخیر در شهرستان تربت جام گفت: اقدامات انجام شده این امور موجب شد کمترین آسیب و خسارات به بار آید در غیر اینصورت خسارت سیل اخیر چند برابر می شد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات