بررسي نحوه برقدار كردن 75 هزار حلقه چاه كشاورزي

بررسي نحوه برقدار كردن 75 هزار حلقه چاه كشاورزي


به گزارش پايگاه خبري توانير،  در جلسه بررسي برقدار كردن 75هزار حلقه چاه كشاورزي كه در حاشيه نمايشگاه بين المللي برق برگزار شد، نحوه استفاده از ظرفيت هاي قانوني وتفاهم نامه ميان توانير و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت دراين خصوص، مورد بررسي قرار گرفت.
دراين جلسه حسين محمودي مجري طرح احداث تقويت شبكه برق چاه هاي كشاورزي، گفت: براساس اين تفاهم نامه كه ماه گذشته به امضا رسيد، سالانه بايد 25هزار حلقه چاه كشاورزي برقدار شود.
وي گفت: اين تفاهم نامه سه ساله است و دراين مدت 75هزار حلقه چاه كشاورزي برقدار شود.

برپايه اين گزارش، تفاهم نامه برقدار كردن 75هزار حلقه چاه كشاورزي كه مهرماه ميان توانير و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت به امضا رسيد، در راستاي اجراي ماده 12قانون رفع موانع توليد و مصوبه شوراي اقتصاد ميان دو شركت منعقد شد كه ارزش آن رقمي معادل 1.2 ميليارد دلار است كه در طي 8 سال پرداخت مي شود.

با برقدار كردن اين تعداد چاه كشاورزي، سالانه در مصرف 750 ميليون ليتر گازوئيل صرفه جويي خواهد شد و همچنين در اثر اجراي اين قرارداد، به ازاي هر ليتر گازوئيل صرفه جويي شده،  30 سنت صرفه جويي ملي نصيب اقتصاد كشور مي شود.

علاوه بر اين با برقدار كردن چاه هاي كشاورزي، كنتورهاي هوشمند طرح فهام نيز در چاه هاي برقدار شدن نصب خواهد شد كه مي توان در مديريت برداشت آب هاي زيرزميني موثر باشد، علاوه بر اين راه براي اجراي طرح هاي نوين آبياري نيز باز خواهد شد.

در طرح برق دار كردن تلمبه ها و چاه هاي آب كشاورزي، دولت متعهد شده است به اشخاص حقوقي كه در قالب سرمايه گذاران عامل صرفه جويي نسبت به برق دار كردن تلمبه ها و چاه هاي آب كشاورزي اقدام كنند، تا سقف 1650ميليون دلار يا معادل ريالي آن به نرخ سامانه نيما در مدت هشت سال از محل نفت گاز جايگزين شده با برق پرداخت كند.

مدت زمان اجراي طرح تا سال 1402و مدت زمان بازپرداخت تا پايان سال 1410 است و سرمايه گذاران مي توانند به يكي از روش هاي اتصال به شبكه سراسري برق، استفاده از پنل خورشيدي يا توربين بادي و استفاده از ژنراتور گازسوز نسبت به برق دار كردن چاه هاي كشاورزي اقدام كنند.

طرح برق دار كردن چاه ها و تلمبه هاي آب كشاورزي ديزلي از جمله طرح هاي مصوب شوراي اقتصاد است كه در سال 1393 از محل بند ق تبصره 2قانون بودجه سالانه تعريف و در سال 1394مطابق با ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن اصلاح شد. آخرين مصوبه طرح در تيرماه امسال با توجه به ابراز تمايل شركت توانير براي ورود به طرح اصلاح شد.

بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد، اعتبار 1650ميليون دلاري مختص برق دار كردن 100هزار حلقه چاه يا تلمبه آب كشاورزي است كه در صورت اجراي كامل طرح، حداقل يك ميليارد ليتر نفت گاز از چرخه مصرف حذف مي شود. در حال حاضر قرارداد مربوط به 75هزار حلقه چاه از مجموع 100 هزار حلقه چاه موضوع طرح با توانير به عنوان يكي از سرمايه گذاران امضا شده است.
بر اساس آمار اعلامي از سوي شركت مديريت منابع آب ايران، هم اكنون 219هزار حلقه چاه كشاورزي در كشور وجود دارد كه مطابق مصوبه شوراي اقتصاد، برق دار كردن 100هزار حلقه چاه هدف گذاري شده است.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات