42 شهر از 72 شهر استان کرمان دارای محدوده بافت فرسوده مصوب هستند.

42 شهر از 72 شهر استان کرمان دارای محدوده بافت فرسوده مصوب هستند.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان، علی حاجی زاده در جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار این استان گفت: 6 هزار و 223 هکتار از مساحت این 42 شهر، معادل 22/9 درصد را بافت های فرسوده تشکیل داده است.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان افزود: حدود 455 هزار نفر ساکن بافت های فرسوده این استان هستند که 5/28 درصد جمعیت شهرهای دارای بافت فرسوده مصوب را تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه 5 شهر نیز دارای سکونت گاه های غیررسمی مصوب هستند، گفت: مساحت سکونت گاه های غیررسمی مصوب استان کرمان 4 هزار و 846 هکتار است.

علی حاجی زاده تصریح کرد: بیش از 122 هزار و 600 نفر ساکن سکونت گاه های غیررسمی این استان هستند.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان خاطرنشان کرد: 10/11 درصد مساحت شهرهای کرمان، سیرجان، رفسنجان، بم و جیرفت را سکونت گاه های غیررسمی تشکیل می دهد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات