تبعات حبس اطلاعات ترافیکی شهر تهران

وی با اشاره به اینکه عدم یکپارچگی داده‌ای به‌عنوان اصلی‌ترین چالش تحقق هوشمندسازی در شهرهای کشور ماست و هوشمندسازی شهرها نمی‌تواند در عمل محقق شود مگر آنکه قبل از آن، زمینه‌های یکپارچگی و به‌اشتراک‌گذاری داده بین سازمان‌های مختلف دولتی و مدیریت‌های شهری فراهم شود، گفت: این اتفاق تاکنون به‌رغم مصوباتی چون «نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات شهر تهران» رخ نداده است. وی معتقد است حتی اگر یکپارچگی اطلاعاتی نیز برقرار شود، شهر هوشمند محقق نمی‌شود، مگر آنکه سیاست ما در ایجاد دسترسی به این اطلاعات، سیاست داده‌باز باشد؛ کمااینکه رویکرد امروز در این در حالی است که برخی از اطلاعات طبقه‌بندی شده مدیریت شهری از قبیل اطلاعات مربوط به اسامی و فیش حقوقی مدیران در سامانه شفافیت در دسترس عموم قرار گرفته است. نکته قابل توجه این است که ذیل معاونت ترافیک شهرداری تهران، شرکت دیگری نیز وجود دارد که کار تهیه اطلاعات مفید و ضروری برای شهروندان و مدیران را ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات