زمین و اهمیت آن در قیمت ملک

بررسی هزینه‌ی زمین در قیمت املاک حاکی از آن است که در قیاس با سایر پارامترها، هزینه‌ی زمین بخش اعظمی از هزینه‌ی تامین ملک را برای فعالیت‌های مسکونی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و غیره تشکیل می‌دهد. ۵ درصد از قیمت ملک در مناطق شهری استان تهران را هزینه‌ی تامین زمین تشکیل می‌دهد. قانون فعلی مالیات بر ارزش زمین در ایالت نیو ساوت ولز و به طبع آن شهر سیدنی به قانون سال ۱۹۵۶ بر می‌گردد. سیستم مالیات بر املاک در این ایالت به دو بخش مالیات زمین و عوارض شهری تقسیم می‌شود. عوارض شهری توسط هر یک از این نواحی تعریف و اجرا می‌شود که تنها منبع درآمد مالیاتی برای آنها به‌حساب می‌آید. مبنای محاسبه‌ی عوارض شهری بر مبنای ارزش زمین محاسبه‌شده در سامانه ایالتی است. نرخ عوارض در هر ناحیه بر مبنای سیستم بودجه‌ریزی آن تعیین و نسبت به‌کل ارزش زمین در هر ملک وضع می‌گردد لذا نرخ این عوارض ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات