دبیر کانون سراسری انبوه سازان: حاشیه نشینی حوزه شهری را تهدید می‌کند

«فرشید پورحاجت» دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز در همین زمینه گفت: حاشیه‌نشینی حوزه شهری را تهدید می‌کند و اکنون اتفاق وارونه‌ای درحال شکل گیری است و آن اینکه مستاجران تهرانی در حال خروج وکوچ از شهر هستند. وی با بیان اینکه افزایش بیش از حد قیمت مسکن در کلان شهرها شرایط زندگی برای مستاجران را سخت کرده است گفت: کاهش قدرت نقدینگی مردم که امکان خانه‌دار شدن را از آنها گرفته و بر جمعیت مستاجر افزوده است میتواند تبعات اجتماعی بدی را برای جامعه داشته باشد. وی توصیه‌کرد تا خانه‌دار کردن تمام دهک‌های جامعه در طرح اقدام ملی مسکن مورد توجه قرار گیرند و گفت: بخش اساسی شهر تهران مستاجران آن هستند که باید مورد توجه جدی قرار گیرند و با کاهش قدرت نقدینگی نه تنها امکان تهیه خانه را ندارند بلکه مشخص نیست که بتوانند قرارداد خود را برای سکونت یک سال دیگر در شهر تهران تمدید کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات