بيشتر تخلفات ساختماني منطقه یک شهرداری قزوین ساخت و سازهای بدون پروانه است

بيشتر تخلفات ساختماني منطقه یک شهرداری قزوین ساخت و سازهای بدون پروانه است

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین؛ بهنام زاده گفت: واحد اجراييات شهرداری، اصلی ترين واحد مقابله و جلوگيری از ساخت و سازهاي غير اصولی محسوب می شود و در  مواقعي که  تخلف صورت گرفته شامل نقض مقررات شهرداری و شهرسازی است، این واحد می بايست، بر اساس مقررات و ضوابط حاكم برخورد کند.

این مقام مسئول با اشاره به حساسيت و اهميت جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز شهری، گفت: ابتدا اخطاريه مبنی بر توقف ساخت و ساز غيرمجاز و يا مغاير پروانه به مالک ارسال می شود تا جهت ارائه مستندات قانونی به شهرداری منطقه مراجعه کند و در صورت مراجعه مالك، به واحد شهرسازی معرفی می شود تا اقدامات لازم برای اصلاح مجوز را انجام دهد.

وی افزود: در صورت عدم پيگيری، ظرف مدت قانونی نسبت به پلمب ملك اقدام می شود و سپس  به كمسيون ماده صد و رفع تخلف ارجاع و تا زمان اخد اصلاحيه و يا اخذ مجوز، ادامه كار ساختمانی متوقف می شود.

وی خاطرنشان کرد: وصول مطالبات شهرداری، اطلاع رسانی و پيشگيری از ساخت سازهای غير مجاز، اجرای ضوابط قانونی صدور اخطاريه  و تشكيل پرونده جهت تخلفات ساختمانی، جمع آوری ابزار و مصالح پای كار ساخت سازهای غير مجاز و ممانعت از خط كشی در اراضی دارای كاربری غير مسكونی و فاقد طرح شهرسازی، توقيف و تعطيل كار ساخت و ساز های غير مجاز و پلمپ آن ها، تنظيم لوايح و ارسال آن ها به كمسيون ماده صد و اجراي احكام صادره و همچنين بازديد و گشت زنی مستمر در سطح شهر جهت ممانعت از ساخت و سازهای غيرمجاز از وظایف واحد اجراییات شهرداری است.

وی با اشاره به برخورد جدی و قاطع با هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز در سطح منطقه یک شهرداری، از کاهش چشمگير اين تخلفات در سال جاری خبر داد و گفت: این منطقه جزو پيشتازان مقابله با تخلفات ساخت و ساز در سطح شهرداری قزوین بوده  و مانع از گسترش مرز های شهری خارج از محدوده معين شده است.

بهنام زاده در پایان خاطرنشان کرد: بيشتر تخلفات ساختمانی منطقه یک، مربوط به ساخت و سازهای بدون پروانه است که اين واحد با جلوگيري و توقف عمليات مانع از ادامه كار آن ها شده است.

پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات