حضور اعضا شورای شهر و مدیران شهرداری در راهپیمایی 13 آبان

حضور اعضا شورای شهر و مدیران شهرداری در راهپیمایی 13 آبان

به روایت تصویر ؛
حضور اعضا شورای شهر و مدیران شهرداری در راهپیمایی 13 آبان
حضور اعضا شورای شهر و مدیران شهرداری در راهپیمایی 13 آبان
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات