پروژه تعمیر گاورنینگ والو توربین واحد 2 بخار نیروگاه بیستون با موفقیت انجام شد

پروژه تعمیر گاورنینگ والو توربین واحد 2 بخار نیروگاه بیستون با موفقیت انجام شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات