پروژه تعمیر گاورنینگ والو توربین واحد 2 بخار نیروگاه بیستون با موفقیت انجام شد

پروژه تعمیر گاورنینگ والو توربین واحد 2 بخار نیروگاه بیستون با موفقیت انجام شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات