برگزاری نخستین جلسه عملیات زمستانی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

برگزاری نخستین جلسه عملیات زمستانی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)؛ این جلسه با حضور مدیران شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، فرماندهان نظامی و انتظامی، روسای ایستگاه های شرکت های هواپیمایی و نمایندگان نهادهای مستقر در این مجموعه صبح امروز برگزار شد. در آغاز جلسه، مسئولان عملیات برف روبی بخش های مختلف شهر فرودگاهی شامل سطوح پروازی، مسیرهای دسترسی، اپرون های باری و مسافری و فضاهای مقابل ترمینال ها معرفی شدند تا عملیات زمستانی پیش رو تحت مدیریت یکپارچه معاونت بهره برداری فرودگاهی انجام شود. در ادامه نقاط در نظر گرفته شده برای استقرار تجهیزات و نحوه عملیات برف روبی نیز برای حاضران در جلسه تشریح شد. گفتنی است، مانور عملیات زمستانی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در آذرماه برگزار می شود تا آمادگی بخش های مختلف این مجموعه برای فعالیت در زمان بارش ها سنجیده شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات