پس‌از هشت ماه کار کارشناسی فراخوان انتخاب سرمایه گذار...

پس‌از هشت ماه کار کارشناسی فراخوان انتخاب سرمایه گذار...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای جلسه ستاد سرمایه گذاری با محوریت انتخاب سرمایه گذار با حضور مدیر عامل ، معاون برنامه ریزی ، معاون طرح و توسعه ، مشاورین سرمایه گذاری شرکت و تنی چند از کارشناسان این حوزه ، در محل دفتر مدیر عامل شرکت برگزار گردید

در این نشست ابتداء  مومنه معاون برنامه ریزی شرکت در خصوص موارد قابل انتقال به بخش خصوصی وجذب سرمایه گذار در حوزه آبزی پروری ، خدماتی ،  تفریحی و گردشگری  توضیحاتی ارائه نمود ، در ادامه مشاورین مدیر عامل در حوزه سرمایه گذاری شرکت و کارشناسان حاضر مباحثی را بیان نمودند ، در ادامه درویشی مدیر عامل شرکت گفت : فرصت های خوبی در استان برای بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری وجود دارد و ما باید در حوزه آب این فرصت را مغتنم دانسته و از آن به نفع استان استفاده کنیم ، درویشی با اشاره به این موضوع که ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در استان اشتغالزایی و رونق تولید را بدنبال دارد به بحث جذب سرمایه گذار در حوزه آبزی پروری نیز اشاره داشت و افزود باید ضمن رعایت قوانین در تسهیل نمودن مراتب کاری و رفع موانع مربوطه برای بخش خصوصی  نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام کنیم

در این جلسه طرحهای‌مهمی مانند  احداث ۵۵ هکتار پرورش ماهی در پایاب سدها. چندین‌مجتمع گردشگری رفاهی اقامتی  مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات