رزمايش كنترل آماده به كاري مولّدهاي برق اضطراري دستگاه هاي اجرائي استان سمنان

به مناسبت هفته پدافندغيرعامل انجام شد؛

رزمايش كنترل آماده به كاري مولّدهاي برق اضطراري دستگاه هاي اجرائي استان سمنان

رزمايش سراسري قطع برق و ارزيابي عملكرد آماده به كاري مولّدهاي برق اضطراري مراكز حياتي، حساس، مهم و ضروري ، از سوي شركت توزيع نيروي برق استان سمنان به اجرا در آمد.

معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع برق استان گفت: اين برنامه به مناسبت هفته پدافند غيرعامل و با هدف محك زدن و ارزيابي ميزان آمادگي ادارات در به مدار آوردن مولّد برق اضطراري در هنگام قطع برق سراسري اجرائي شد.

سيد محمدحسيني نژاد با اشاره به اين كه اين برنامه، هشتمين رزمايش سراسري قطع برق است كه عملياتي گرديد افزود: دستيابي به سطح بالايي از آمادگي در شرايط واقعي و نهادينه سازي فرهنگ پدافندغيرعامل ، از جمله اهداف اجراي اين رزمايش به شمار مي رود.

وي تصريح كرد: رزمايش سراسري قطع برق، از سوي شركت توانير برنامه ريزي و ابلاغ گرديده و براساس اعلام مركز فرماندهي اين رزمايش، برق مراكز مهم ، بدون اطلاع قبلي قطع و ميزان آمادگي دستگاه مورد نظر در مواقع بحران و قطع برق ، براي استفاده سريع از ديزل ژنراتور ارزيابي گرديد.

وي خاطرنشان كرد: براساس هماهنگي به عمل آمده از طريق ستاد راهبري رزمايش شركت توزيع برق استان سمنان ، برق سراسري پنج دستگاه اجرائي كه قطع شده بود، مولّد اضطراري آنان ظرف پنج ثانيه وارد مدار شده و پس از انجام موفقيت آميز اين رزمايش و بعد از پنج دقيقه ، مجدداً برق دستگاه مربوطه به شبكه اصلي متصل گرديد.

گفتني است: اين رزمايش با حضور مديركل پدافند غيرعامل استانداري ، مديرعامل شركت برق منطقه اي ، فرمانده حوزه مقاومت بسيج مركزي روح ا... ادارات كل و جمعي از اعضاي كارگروه انرژي، در مركز كنترل شبكه شركت توزيع نيروي برق استان سمنان برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات