آغاز مذاکرات دستمزد ۹۹ با بررسی سبد معیشت کارگران

آغاز مذاکرات دستمزد ۹۹ با بررسی سبد معیشت کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار از تشکیل اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برای بررسی هزینه سبد معیشت کارگران خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات