درخواست سازمان بنادر از دولت در واگذاری کابوتاژ به شناورهای خارجی

درخواست سازمان بنادر از دولت در واگذاری کابوتاژ به شناورهای خارجی

وزارت راه و شهرسازی درخواست صدور مجوز تردد یک ساله ۶ شناور خارجی بین بنادر و جزایر ایران (کابوتاژ) را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه کرده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات