یارانه پنهان سفر و شرکت‌های ریلی ‌سالانه حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان‌

یارانه پنهان سفر و شرکت‌های ریلی ‌سالانه حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان‌

سالانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان به سفر و شرکت‌های ریلی یارانه اختصاص می‌یابد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

    منبع خبر

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات