بازدید مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان از نوزدهمین نمایشگاه  بین المللی صنعت برق ایران

بازدید مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

منبع خبر

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

    نظرات