هیات رییسه شورای انتظامی دوره چهارم سازمان انتخاب شدند

هیات رییسه شورای انتظامی دوره چهارم سازمان انتخاب شدند

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز،  شورای انتظامی دوره چهارم سازمان روز شنبه ۱۱ آبان ماه ۹۸ به منظور تعیین هیات رییسه سال اول این دوره تشکیل جلسه داد و بر اساس آرای اخذ شده آقای مهندس رضا اسماعیلی به عنوان رییس شورای انتظامی سازمان انتخاب شد.
همچنین آقای دکتر محمد خردرنجبر برای یکسال دیگر به عنوان نایب رییس شورای انتظامی سازمان انتخاب شد.  بر این اساس ترکیب شورای انتظامی سازمان به شرح ذیل مشخص شد:


رییس شورا: رضا اسماعیلینایب رییس شورا: محمد خردرنجبرعضو حقوقدان شورا: سید مرتضی میرغفاریعضو شورا :  علی ورشویعضو شورا :  علی حسنی
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات