امكان پرداخت الكترونيكي حق عضويت اعضاء فراهم شد

امكان پرداخت الكترونيكي حق عضويت اعضاء فراهم شد

امكان پرداخت الكترونيكي حق عضويت اعضاء از طريق سايت سازمان فراهم گرديد.
به گزارش روابط عمومي سازمان،به منظور تسهيل امور مهندسين عضو،كاهش مراجعات حضوري و ارتقاء خدمات الكترونيك سازمان،امكان مشاهده وضعيت بدهي اعضاء و پرداخت انلاين آن توسط واحد آمار وفناوري اطلاعات سازمان فراهم گرديد.
دراين راستا ،اعضاء مي توانند با مراجعه به سايت سازمان ودرقسمت «پرداخت حق عضويت مهندسين» وپس از وارد كردن شماره عضويت يا كدملي به صفحه ارائه اطلاعات بدهي عضويت وارد شده و پس از مشاهده ميزان بدهي خود،درصورت تمايل ازهمان محل و با ورود به درگاه بانكي ، نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات