۱۶۰ فقره اخطار کتبی به بهره‌برداران مجتمع‌های خدماتی-رفاهی بین راهی ابلاغ شد

۱۶۰ فقره اخطار کتبی به بهره‌برداران مجتمع‌های خدماتی-رفاهی بین راهی ابلاغ شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط‌عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حمیدرضا شهركی ثانوی مدیركل دفتر امور سرمایه‌گذاری و نظارت بر بهره‌برداری این سازمان مدیركل دفتر امور سرمایه‌گذاری و نظارت بر بهره‌برداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: با هدف ارتقاء و بهبود سطح كیفیت  ارائه خدمات به كاربران جاده‌ای در مجتمع های خدماتی-رفاهی و تیرپاركها، ازسوی كمیته ویژه نظارت در استان‌ها بر امر بهره‌برداری از فضاها و اماكن عمومی مجموعه‌های یادشده نظارت جدی صورت می‌گیرد.

وی افزود: پیرو تأكیدات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر بهبود سطح كیفی خدمات مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی به ویژه نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی موجود در آن‌ها، كمیته ویژه نظارت بر امر بهره‌برداری از سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه‌های واقع در رستوران‌ها، جایگاه‌های سوخت، واحدهای اقامتی و پذیرایی و مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی و تیرپارك‌ها بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی خدمات سفر در سطح استان و شهرستان‌ها با عضویت دستگاه‌های ذی‌ربط تشكیل شد.

وی یادآور شد  كمیته ویژه نظارت ضمن بازدیدهای مشترك، نواقص موجود به صاحبان واحدهای یادشده با ذكر مدت زمان رفع نواقص ابلاغ شد تا در صورت عدم رفع نواقص موجود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های عضو ،برخورد قانونی صورت گیرد.

شهركی ثانوی همچنین بیان كرد :به منظور نظارت بر امر بهره‌برداری از مجتمع های خدماتی-رفاهی ، تیر پارك ها و... در سطح استان‌ها  كمیته نظارت بر اساس ماده (۲۳) و همچنین كمیسیون رسیدگی به تخلفات بهره‌برداران مجتمع‌های خدماتی-رفاهی موضوع و تیرپارك‌ها  براساس ماده (۲۴)  اصلاحیه طرح جامع خدمات رفاهی بین‌راهی‌ها در ستاد مركزی پیش بینی شده است.

وی افزود :در صورت عدم رفع موارد اعلامی كمیته نظارت توسط بهره‌بردار و تكرار تخلف طبق گزارش كمیته نظارت و تائید و احراز آن ، اداره كل استان مراتب تخلف رابه دفترسرمایه گذاری و نظارت بر بهره‌برداری جهت تكمیل پرونده اعلام كرده و دفتر مذكور موضوع تخلف را بصورت مستند و مستدل به دبیرخانه كمیسیون رسیدگی به تخلفات مذكور  ارسال می نماید تا موردرسیدگی قرار گیرد.

مدیر كل دفترامورسرمایه گذاری ونظارت بر بهر ه برداری یاد آور شد :تاكنون  حدود ۱۶۰ فقره اخطار كتبی به بهره‌برداران مجموعه‌های یادشده ابلاغ گردید تا نسبت به رفع نواقص اعلامی اقدام نمایند و در شش مورد موضوع به كمیسیون یادشده ارسال گردیده و نسبت به صدور رای اقدام گردیده است.

وی از تهیه و تدوین شیوه‌نامه  الزامات رعایت اصول بهداشتی به خصوص در فضاهای عمومی مجتمع‌های خدماتی رفاهی و تیر‌پارك‌ها خبر داد و افزود :این شیوه‌نامه با هدف ارائه راهنمای كلی مبنی بر رعایت شرایط و اصول بهداشتی در مجموعه‌های یادشده به منظورتامین وارتقاء شرایط بهداشتی با رویكرد ایجاد یك رویه مناسب جهت رعایت الزاماتی، در حوزه بهداشتی مجتمع های خدماتی رفاهی/ تیرپاركها تدوین شد و به بهره‌برداران  مجتمع‌های خدماتی رفاهی ابلاغ گردیده است.

شهركی  اظهار داشت :با استفاده از ظرفیتهای قانونی شركت ملی پخش فراورده های نفتی  ایران در قالب تشكیل كمیته مشترك نظارت ،در صورت عدم توجه نسبت به رفع نواقص، هماهنگی لازم با شركت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه از طریق اداره كل استان مبنی بركاهش سهمیه سوخت در قالب تفاهم نامه منعقدشده  انجام می شود.

گفتنی است، در حال حاضر به منظور انجام بازدیدهای منظم، دوره‌ای و مستمر و پایش اطلاعات در این زمینه وتسریع در انجام آنها ، سامانه نظارتی برخط طراحی وراه اندازی گردیده است كه سامانه مذكور مراحل آموزشی وآزمایش خود را درسه استان قم ، تهران و البرز سپری می‌كند.

مدیركل دفتر سرمایه‌گذاری و نظارت بر بهره‌برداری تصریح كرد: به محض آماده شدن نهایی ،سامانه یادشده در تمامی استانها مورد استفاده قرار خواهد گرفت وضمن مستند سازی اقدامات نظارتی و ایجاد امكان ارزیابی اقدامات استانها بر اساس اطلاعات وگزارش‌های موجود در سامانه، اقدامات آتی اثر گذارتر وسریعتر انجام خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات