حضور  معاون استاندار و مدیر کل مدیریت بحران استان در راهپیمایی با شکوه ۱۳ آبان

حضور معاون استاندار و مدیر کل مدیریت بحران استان در راهپیمایی با شکوه ۱۳ آبان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات