برای جمعیت تهران چه تعداد برج لازم است؟

۲ میلیون خانوار شهر تهران نیاز به ۱۴ هزار برج بود و اگر طول هر برج ۵۵متر و عرض آن ۳۵متر در نظر بگیریم و بین هر دو برج ۳۰۰متر فاصله جهت فضای سبز مشترک و امکانات تفریحی و ورزشی مشترک در نظر بگیریم در هر ۴۰۰ متر در ۴۰۰ متر می‌توان ۴ برج احداث نمود. به این ترتیب برای احداث ۱۴۰۰۰برج نیاز به ۳۵۰۰ قطعه زمین با طول ۴۰۰ و عرض ۴۰۰ متر بود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات