شناسایی و جمع آوری بالغ بر ۴۹۰ انبار غیرمجاز ضایعات در سطح شهر

شناسایی و جمع آوری بالغ بر ۴۹۰ انبار غیرمجاز ضایعات در سطح شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات