جلسه ارائه گزارش عملکرد مدیریت روابط عمومی و گروه بازرسی و مدیریت...

جلسه ارائه گزارش عملکرد مدیریت روابط عمومی و گروه بازرسی و مدیریت عملکرد در شش ماه اول سال جاری با حضور مدیرعامل، مدیر حوزه هیأت مدیره و مدیرعامل و کارکنان واحدهای مذکور برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد در این جلسه گزارش وضعیت اجرای برنامه های عملیاتی مصوب مدیریت روابط عمومی و نیز گروه بازرسی و مدیریت عملکرد در سال 98 ارائه و نقاط قوت و فرصت های بهبود شناسایی شده، مورد بررسی قرار گرفت .

در پایان نقطه نظرات مدیرعامل در خصوص فرآیند تدوین برنامه عملیاتی در سال آتی و نیز نحوه ارزیابی برنامه ها جهت پیگیری و اجرا مطرح گردید .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات