کدام گروه ها از ثبت نام طرح اقدام ملی معاف هستند؟

به گزارش اخبار ساختمان، محمد پژمان، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری درباره ثبت نام متقاضیان مسکن ملی در قالب برنامه بازآفرینی شهری اظهار داشت: از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه طرح اقدام ملی ساخت و عرضه مسکن، ساخت ۱۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده تعیین شده که عمده آنها خود مالکی هستند و نیازی نیست که در سامانه مورد نظر برای مشارکت در این طرح ثبت نام کنند. برای کنترل شرایط کسانی که در آن محدوده سکونت دارند در صورت تایید برخی از موضوعات، ‌ به تصرف آنها رسمیت داده می‌شود بنابراین این افراد برای دستیابی به مسکن ملی در این محدوده الزاما باید در سامانه ثبت نام کنند و اگر واجد شرایط بودند در طرح مشارکت داده می‌شوند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات