مشکل مسکن کاهش تولید است نه معاملات /چند فاکتور اصلی و فرعی تاثیرگذار بر کاهش تولید مسکن

افزایش نرخ مسکن در این ماه باعث شد رکود ۵ ساله معاملات مسکن بشکند؛ اما در ادامه آمارها نشان داد در تمامی ماه‌های تابستان و پاییز سال ۹۷ حجم معاملات به‌صورت مداوم کاهشی بوده و این کاهش به نحوی بود که بازار مسکن در شش‌ماهه دوم ۹۷ وارد رکورد -تورمی شد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات