مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی خبر داد: ساخت ۳۲۰۰ مسکن در خراسان شمالی

وی اظهار کرد: این در حالی است که سهم خراسان شمالی در همان ابتدای کار ۴۵۰ واحد شامل ۲۵۰ واحد در شهر بجنورد، ۱۰۰ واحد در شهر شیروان و ۱۰۰ واحد در شهر اسفراین بوده است که به ۳۲۰۰ واحد در مرحله اول افزایش یافته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات