شورای حفاظت منابع آب مرودشت برگزار گردید

شورای حفاظت منابع آب مرودشت با حضور فرماندار، اعضای شورا و جمعی از مدیران آب منطقه ای در محل فرمانداری تشکیل شد.

شاهسوندی مدیر امور آب شهرستان مرودشت اظهار داشت، اداره منابع آب شهرستان مرودشت تا کنون ۱۲ دستگاه حفاری غیر مجاز را  توقیف کرده و یکی از معضلات این شهرستان وجود کارگاه های است که ادوات غیر مجاز  را روی دستگاه های برقی جهت حفاری قرار می‌دهند و بایستی تدابیری جهت کنترل این موضوع اندیشیده شود.

وی همچنین به آمار پر کردن چاه های غیر مجاز  وکنتور های نصب شده در سال جاری اشاره کرده  و گفت  تا کنون ۱۰۲ حلقه چاه غیر مجاز پر گردیده  و ۹۴ دستگاه کنتور حجمی  نصب شده است.

شاهسوندی افزد  با توجه به اینکه شهرستان مرودشت و دشت‌های آن ممنوعه و ممنوعه بحرانی است لذا بایستی پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های غیر مجاز در بستر و حاشیه رودخانه و ساماندهی چاهها کماکان ادامه یابد و با تجمیع این چاهها منابع آب را مدیریت نمود که این امر همکاری بیش ازپیش مسئولان ،فرمانداری و همچنین بهره برداران را می طلبد که البته  قدامات اولیه جهت تجمیع این چاهها صورت گرفته.

خدا پرست معاون عمرانی فرماندار نیز با تایید این موضوع افزود در سال های اخیر شاهد پدیده فرو نشست زمین  در این شهرستان بوده ایم که نشان از لزوم  انجام  مطالعات بیشتر و تسریع در اقدامات پیشگیرانه  دارد.

نوذری نژاد  نیز برگزار شورای حفاظت شهرستان به صورت ماهانه و تعامل فرمانداری و دیگر ادارات با اداره منابع آب شهرستان مرودشت در جهت تحقق این اهداف را ضروری خواند و افزود جهت جلوگیری از فرو نشست زمین بایستی چاه های غیر مجاز هر چه سریعتر پر و از ایجاد چاه غیر مجاز جلوگیری شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات